ЯН-93А – Проектиране и изграждане на вентилационни, отоплителни и климатични системи

Факелно изхвърляне

Факелно изхвърляне – използва се за изхвърляне на отработен замърсен въздух от кухненски помещения.

Дефлектори.

Това са съоръжения за естествена вентилация, използващи енергията на вятъра. Конструкцията е изпълнена от листова стомана със заваряване. При наличие на вятър ветроупорният цилиндър създава аеродинамична сянка на дифузора. Подналягането в дифузора създава тяга в дефлектора и свързаната към него тръба. Ако няма вятър, дефлекторът се превръща в местно съпротивление на въздухопроводната мрежа, отнесено към динамичното налягане в дефлекторната тръба.