ЯН-93А – Проектиране и изграждане на вентилационни, отоплителни и климатични системи

Услуги

Инженеринг и проектиране

Инженерингов отдел предлага цялостни решения в областта на вентилацията, климатизацията и отоплението на жилищни, административни, обществено-обслужващи сгради и производствени предприятия.

Доверявайки се на нас Вие може да разчитате на:

  • Иновативни технически решения за качество и комфорт с минимални инвестиционни и експлоатационни разходи
  • Качествен реинженеринг на съществуващи ОВК инсталации. Придържайки се към най-добрите практики ние предлагаме работещи решения по възникнали проблеми на вече изградени и работещи инсталации.;

Производствена дейност

ЯН 93А ЕООД разполага с автоматично производство на въздуховоди от поцинкована ламарина. Въздуховодите се произвеждат съгласно всички правила и действащи стандарти с различна дебелина спрямо тяхното сечение. По заявка изпълняваме канали от неръждаема стомана и от черна ламарина на заварка. Обхватът на производство включва и фасонни елементи както за правоъгълни, така и за кръгли въздуховоди като колена, тройници, муфи, тапи, редуктивни преходи и др.

Монтажни дейности

ЯН93А ЕООД изпълнява монтажни и инсталационни дейности с високо квалифициран екип и необходимата техническа обезпеченост в съответсвие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Монтажните групи се състоят от специалисти с дългогодишен опит, които могат да изпълнят качествено всеки обект в съответствие с изискванията на клиента. 

Обособени са звена, специализирани в монтаж на:

  • вентилационни инсталации
  • климатични инсталации
  • отоплителни инсталации
  • адиабатни охладители
  • сервиз и поддръжка

Сервиз и поддръжка

Сервизирани  могат да бъдат не само отделни съоръжения, но и цели сградни инсталации с оглед осигуряване на дълъг експлоатационен период и оптимизиране на енергийния разход. В зависимост от експлоатацията на системите се предвижда ежемесечно или съобразено по график наблюдение на инсталацията.