ЯН-93А – Проектиране и изграждане на вентилационни, отоплителни и климатични системи

Сервиз и поддръжка

Сервизирани  могат да бъдат не само отделни съоръжения, но и цели сградни инсталации с оглед осигуряване на дълъг експлоатационен период и оптимизиране на енергийния разход. В зависимост от експлоатацията на системите се предвижда ежемесечно или съобразено по график наблюдение на инсталацията.