ЯН-93А – Проектиране и изграждане на вентилационни, отоплителни и климатични системи

Нестандартни детайли

Нестандартни специфични детайли – изработват се по заявка в зависимост от спецификите на проект