ЯН-93А – Проектиране и изграждане на вентилационни, отоплителни и климатични системи

Монтажни дейности

ЯН93А ЕООД изпълнява монтажни и инсталационни дейности с високо квалифициран екип и необходимата техническа обезпеченост в съответсвие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Монтажните групи се състоят от специалисти с дългогодишен опит, които могат да изпълнят качествено всеки обект в съответствие с изискванията на клиента. 

Обособени са звена, специализирани в монтаж на:

  • вентилационни инсталации
  • климатични инсталации
  • отоплителни инсталации
  • адиабатни охладители
  • сервиз и поддръжка
  • ВиК