ЯН-93А – Проектиране и изграждане на вентилационни, отоплителни и климатични системи

Енергоспестяващи блокове

Енергоспестяващи блокове – вентилационни рекуперативни блокове с предназначение да осигуряват пресен въздух в помещенията, като за загряването на пресния въздух се използва топлината на изхвърления въздух. Ефективно намалява потреблението на енергия и оптимимизира експлоатационните разходи.