ЯН-93А – Проектиране и изграждане на вентилационни, отоплителни и климатични системи

Дърводелски цех в с. Мрамор