ЯН-93А – Проектиране и изграждане на вентилационни, отоплителни и климатични системи

Възвратни клапи

Възвратни клапи – произвеждат се във вариант на правоъгълно или кръгло сечение. В рамка са монтирани две противоположно движещи се ламели, които се отварят разнопосочно. Използват се за гарантиране на еднопосочно движение на въздушния поток.

Могат да бъдат изработени от PVC и от алуминий.