ЯН-93А – Проектиране и изграждане на вентилационни, отоплителни и климатични системи

Адиабатни охладители

СТАЦИОНАРНИ БИО ОХЛАДИТЕЛИ ОТ ИЗПАРИТЕЛЕН ТИП –  БЪДЕЩЕТО В ОХЛАЖДАНЕТО.

Охлаждане на промишлени халета,складови и производствени помещения, оранжерии, ферми, шивашки цехове.

Охлаждане на промишлени и индустриални обекти.

Характеризират се с висок коефициент на полезно действие 87%.

Адиабатните охладители сa екологосъобразни и енергоспестяващи. Не използват фреон или друг хладилен агент, само вода и въздух. Този метод на охлаждане използва до 87% по-малко енергия отколкото климатиците с течен агент.

Био охладителите охлаждат въздуха, като използват простият и естествен процес на изпаряване на водата. Водата, която се изпомпва от резервоара чрез помпата овлажнява голям целулозен филтър, през който с помощта на високоефективен вентилатор се нагнетява въздух. Изпаряващата се от повърхността на филтъра вода намалява неговата температура, благодарение на което в помещението се доставя хладен, свеж и филтриран въздух. Пречистването и охлаждането на въздуха се извършва без разпръскване на водата, което предотвратява поява на конденз в процеса на работа.

Адиабатните охладители могат да се използват дори при отворени
прозорци и врати без това да оказва влияние на  създаваната в помещението температура и качество на комфорта. Системите създават комфортен вътрешен климат с оптимално съотношение на температура и влажност.

Машините  позволяват интегриране в изградени системи. Ниските инвестиционни разходи, краткия срок на възвращаемост на инвестицията, съчетано с минимални експлоатационни разходи ги правят една отлична алтернатива при климатизация на помещения. Използването им позволява охлаждане и вентилация на големи закрити площи при минимални разходи.

Вие можете да закупите на индустриални цени адиабатни охладители от нас, а също и да получите напълно завършен продукт: инженеринг, доставка, изграждане на вентилационна система, монтаж, пуск и настройка.